مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۶/۰۹/۲۰

آگهي مزايده شماره 10T-SH-Bبا موضوع : اجاره فضاي غير محصور روي ايستگاه قصردشت به مساحت 48 متر مربع جهت راه اندازي رستوران، اغذيه فروشي و يا كافي سلامت

960920دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۴

آگهي مناقصه شماره SH-180/96 عمليات تأمين و نصب شيشه هاي اطراف آسانسور را با اتصالات مورد نياز جهت ايستگاه هاي 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8 و 11 واقع در فاز دو خط يك قطار شهري شيراز و حومه

960408دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۳

آگهي مناقصه شماره SH-179/96 عمليات اجرايي شفت S7، روشنايي و ديوار مسير روباز حدفاصل ايستگاه يك تا دپو و محوطه سازي ميدان گلسرخ

960802دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۲

تمديد فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران با موضوع طراحي تداركات ساخت و راه اندازي و بهره‌برداري آزمايشي خط 2 قطار شهري شيراز از طريق فاينانس خارجي EPC+F

960712دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۰۲

آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) مناقصه شماره SH-178/96 با موضوع: خريد، حمل، نصب و راه اندازي 13 دستگاه آسانسور كششي و هيدروليكي مسافربر ايستگاه هاي خط يك قطار شهري شيراز

960702دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۰۲

آگهي مزايده شماره B-SH-T9 با موضوع : اجاره فضای تجاري جهت استقرار دستگاه خود پرداز و دستگاه اتومات فروش تنقلات و نوشیدنی ايستگاه های احسان ،شریعتی، میرزای شیرازی ،شاهد، قصردشت، آوینی، نمازی و زندیه

960602دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۰۱

آگهي تجديد مناقصه شماره -SH 177/96 R با موضوع : خدمات فني ، مهندسي ، نگهداري و تعميرات دوره اي و پيشگيرانه اصلاحي و اضطراري تأسيسات برقي و مكانيكي ايستگاهها ، تونلها و شفت هاي ميان تونلي خط يك قطار شهري شيراز و حومه

دانلود960601
۱۳۹۶/۰۵/۳۰

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه‌گران- (فراخوان نخست) خط 2 قطار شهري شيراز (EPC+F)مناقصه

960530دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۳

آگهي مناقصه شماره -SH 177/96 با موضوع : خدمات فني ، مهندسي ، نگهداري و تعميرات دوره اي و پيشگيرانه اصلاحي و اضطراري تأسيسات برقي و مكانيكي ايستگاهها ، تونلها و شفت هاي ميان تونلي خط يك قطار شهري شيراز و حومه

دانلود960502
۱۳۹۶/۰۴/۱۹

آگهي مناقصه شماره -SH 176/96 با موضوع : خدمات پاكباني خط يك قطارشهري شيراز و حومه

دانلود96176
۱۳۹۶/۰۴/۱۲

تجدید آگهي مزايده شماره B-SH-T8-R اجاره غرفه در ایستگاههای فاز یک خط یک متروی شیراز

960412دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۰

آگهی مناقصه دو مرحله اي SH-173/96 تأسيسات برقي و مكانيكي ايستگاه امام حسين (ع) در امتداد خط 2

96-173