مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۶/۱۲/۲۳

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره SH-183/96R-

961223دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۷

آگهي مزايده عمومي شماره SH-T13

961208دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۷

آگهي مزايده عمومي شماره SH-T12

961207دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۵

آگهي مناقصه عمومي شماره SH-183/96

96-183دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۵

آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره SH-182/96

96-182دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۷

آگهي مزايده شماره R-B-SH-T11 با موضوع: اجاره فضاهاي تجاري در ايستگاه هاي احسان، شريعتي ، ميرزاي شيرازي ، نمازي

961007دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۰

آگهي مزايده شماره 10T-SH-Bبا موضوع : اجاره فضاي غير محصور روي ايستگاه قصردشت به مساحت 48 متر مربع جهت راه اندازي رستوران، اغذيه فروشي و يا كافي سلامت

960920دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۴

آگهي مناقصه شماره SH-180/96 عمليات تأمين و نصب شيشه هاي اطراف آسانسور را با اتصالات مورد نياز جهت ايستگاه هاي 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8 و 11 واقع در فاز دو خط يك قطار شهري شيراز و حومه

960408دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۳

آگهي مناقصه شماره SH-179/96 عمليات اجرايي شفت S7، روشنايي و ديوار مسير روباز حدفاصل ايستگاه يك تا دپو و محوطه سازي ميدان گلسرخ

960802دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۲

تمديد فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران با موضوع طراحي تداركات ساخت و راه اندازي و بهره‌برداري آزمايشي خط 2 قطار شهري شيراز از طريق فاينانس خارجي EPC+F

960712دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۰۲

آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) مناقصه شماره SH-178/96 با موضوع: خريد، حمل، نصب و راه اندازي 13 دستگاه آسانسور كششي و هيدروليكي مسافربر ايستگاه هاي خط يك قطار شهري شيراز

960702دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۰۲

آگهي مزايده شماره B-SH-T9 با موضوع : اجاره فضای تجاري جهت استقرار دستگاه خود پرداز و دستگاه اتومات فروش تنقلات و نوشیدنی ايستگاه های احسان ،شریعتی، میرزای شیرازی ،شاهد، قصردشت، آوینی، نمازی و زندیه

960602دانلود