فرصت های سرمایه گذاری

۱۳۹۴/۱۲/۱۸

مجتمع ایستگاهی میرزای شیرازی (تجاری – اداری)

ایستگاه میرزای شیرازی بعنوان یکی از ایستگاه های درجه یک قطار شهری و در تقاطع محورهای شریانی میرزای شیرازی و معالی آباد واقع شده است. ایستگاه مذکور تقاطع خط یک با خط سه قطار شهری […]
۱۳۹۴/۱۲/۱۸

مجتمع ایستگاهی پوربیرک (تجاری – اداری)

این ایستگاه از ایستگاه های خط دو قطار شهری شیراز در بلوار عدالت روبروی بوستان هاشمی که دارای تراکم جمعیتی بالا و همچنین تقاضای بالای سفر درون شهری است قرار دارد. بررسی کالبدی اراضی محدوده […]
۱۳۹۴/۱۲/۱۸

مجتمع ایستگاهی احسان (تجاری – اداری – گردشگردی)

مجتمع احسان در جنوب میدان احسان شیراز واقع گردیده است که با توجه به نزدیکی مجتمع های بلند مرتبه مسکونی واقع در اراضی جبل دراک ، برف فروشان و معالی آباد در یکی از مناطق […]
۱۳۹۴/۱۲/۱۸

مجتمع ایستگاهی عدالت جنوبی (تجاری – اداری)

۱۳۹۴/۱۲/۱۸

مجتمع ایستگاهی مدرس (تجاری – اداری)

ایستگاه مدرس در زمره شریانهای خدماتی بوده و منتهی شدن آن به جاده برون شهری شهرستانهای شرقی و جنوب شرقی نقش ارتباطی ویژه ای برای آن مهیا ساخته است. بطوری که بسیاری از سفرهای شرقی […]
۱۳۹۴/۱۲/۱۸

مجتمع ایستگاهی دولت (تجاری – درمانی – اداری)

این ایستگاه در خط دو قطار شهری شیراز و در محدوده ضلع جنوب غربی تقاطع غیر همسطح آتی الاحداث محورهای شریانی عدالت جنوبی و پاسارگاد واقع شده است . شرایط ویژه منطقه ای چه از […]
۱۳۹۴/۱۲/۱۸

مجتمع ایستگاهی امیرکبیر (تجاری – اداری)

ایستگاه امیرکبیر یکی از اصلی ترین ایستگاه های خط دو قطار شهری شیراز است که در مجاورت دو شریان اصلی شهر ، بلوار امیرکبیر و عدالت واقع شده است. محدوده این مجتمع ایستگاهی به عنوان […]
۱۳۹۴/۱۲/۱۷

مجتمع ایستگاهی زندیه (تجاری – اداری – گردشگری)

ایستگاه زندیه یکی از محوری ترین ایستگاه های خط یک می باشد که در منطقه تاریخی شیراز و در مجاورت اماکن ارزشمند تاریخی این شهر و در ارزیابی کلی تقریباً در مرکز تجاری شهر و […]
۱۳۹۴/۱۲/۱۷

مجتمع ایستگاهی قهرمانان (تجاری – اداری – گردشگری)

ایستگاه قهرمانان شروع و مبدا خط دو متروی شیراز است که با در نظر گرفتن شرایط ویژه منطقه ای به عنوان هسته شهری و فراشهری جنوب شهر با فاصله نسبتاً نزدیک به محور شمالی جنوبی […]