آگهی مزایده B-SH-T17 اجاره فضای تجاری ایستگاه های خط یک

لینک کوتاه مطلب : http://shirazmetro.ir/?p=14026

QR: آگهی مزایده B-SH-T17 اجاره فضای تجاری ایستگاه های خط یک